Beskjæring / trefelling

Mange planter, trær og busker bør beskjæres for å ivareta plantenes karakter. Vokser plantene seg for store, blir de ofte vanskelige å håndtere, skygger for lys eller plager naboen. Derfor anbefaler vi at beskjæring skjer regelmessig for å skape god utvikling over tid. Vi vet når og hvor dine trær og busker bør beskjæres.

Ønsker du hjelp til beskjæring eller felling av trær? Ta kontakt for gratis befaring og tilbud.

Hvorfor beskjære planter og trær:

  • Hindre vekst
  • Vedlikeholde
  • Forme
  • Bedre frukt på frukttrær/bærbusker
  • Slippe til lys
  • Glede deg selv og dine planter