Oslo Hageservice AS ble startet opp i 2007 av Espen Johansen og Håkon Olsen. Firmaet er et anleggsgartnerfirma som har spesialisert seg på både den grønne delen av anleggsgartnerfaget, samt den grå siden med stein, asfalt, mur og komplette løsninger for bygg og hus.